1. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT, ngày 04/5/2021 của Bộ GDĐT V/v Ban hành Quy chế thi TN.THPT;
2. Văn bản số 1523, ngày 19/4/2022 của Bộ GDĐT V/v Hướng dẫn tổ chức kỳ thi TN.THPT 2022;
3. Văn bản số 898, ngày 20/4/2022 của Sở GDĐT V/V Hướng dẫn tổ chức kỳ thi TN.THPT 2022 (kèm phương án tổ chức thi) của tỉnh Bình Thuận.
Điểm mới của kỳ thi TN.THPT năm 2022:
– HS đang học lớp 12: thực hiện việc ĐKDT theo hình thức trực tuyến (ĐK thử: 26/4 đến 03/5; ĐK chính thức: 04/5 đến 13/5)
Link tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1xji3st3ShZnoOcKTz7IGPW55GV0Xx1eW?usp=sharing

Categorised in: