Thực hiện công văn số  884/SGDĐT-GDTrH&CN-TX về việc triển khai Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024:

Nay:

– Giao trách nhiệm Ban Chấp hành Công đoàn theo dõi việc thực hiện của cuộc thi của công đoàn viên các tổ và báo cáo theo quy định:

– GV, NV toàn trường tham gia theo tinh thần công văn gởi kèm;

– Tổ trưởng công đoàn các tổ nắm số lượng gv tham gia thi của tổ và Báo cáo định kỳ theo từng đợt thi (cuối mỗi đợt thi);

– GVCN các lớp triển khai để học sinh tham gia thi.

Trân trọng!

PHT – Trần Thị Bảo Chi

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1hfzpjiV-Lq5xsy5oxEOJu-99sEd_N8qe?usp=sharing

Categorised in: , , ,