Kính gửi: Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường

                    Hiện nay, UBND thành phố Phan Thiết đang triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Phan Thiết (đặt tại Trụ sở UBND thành phố Phan Thiết, địa chỉ số 479 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết), trong đó tập trung vào việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng “Phan Thiết-S” (“Phan Thiết-S” là – ứng dụng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thông qua hệ thống Phản ánh hiện trường tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Phan Thiết), nhằm hướng tới mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên tiếp cận cài đặt sử dụng và tuyên truyền cài đặt ứng dụng “Phan Thiết – S” cho toàn người dân trên địa bàn thành phố.

                  Thực hiện công văn 177-CV/BTGTU ngày 17/11/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chi bộ nhà trường đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên của trường tham gia cài đặt ứng dụng nói trên (hướng dẫn cài đặt có trong công văn gởi kèm).
                 Trân trọng!
Link tài liệu

Categorised in: , ,