Bạn đã biết các tiêu chí xây dựng giá trị

“Hình mẫu thanh niên Bình Thuận năm 2024” là như thế nào chưa???

💥💥💥 Hãy cùng tìm hiểu những giá trị đó là gì nhé!!!

✔✔Theo Kết luận số 121-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2023-2027, hình mẫu thanh niên năm 2024 vẫn được xác định có 12 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên. Tuy nhiên để phù hợp với thanh niên Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hoá 04 tiêu chí cho hình mẫu thanh niên Bình Thuận năm 2024:

✨– Đầu tiên chúng ta cần có “BẢN LĨNH VỮNG VÀNG”

🎉– Thứ hai chính là “LỐI SỐNG VĂN HÓA”

🧨– Thứ ba là “TIÊN PHONG HÀNH ĐỘNG”

✔– Và cuối cùng là “KỸ NĂNG PHÙ HỢP”

Cánh tay của các bạn đoàn viên, thanh niên Bình Thuận đâu hết rồi nhỉ, chúng ta hãy cùng nhau đăng kí thực hiện các tiêu chí hình mẫu thanh niên Bình Thuận năm 2024 để tự hoàn thiện bản thân, vươn tới những chuẩn mực, giá trị tốt đẹp, phấn đấu trở thành những công dân tốt, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng quê hương “Giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” các bạn nhé.

#tinhdoanbinhthuan

Categorised in: , , ,