Thực hiện công văn 122/SGDĐT-TTr ngày 17/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh;

Nhà trường xin gửi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh;

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1_8mc0fbSfWy-T36jJbyOHz9YELBAC5a1?usp=sharing

Categorised in: , , ,