* CV Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS 2022-2023 và Tuyển sinh đầu cấp 2023-2024 của Sở GDĐT.
– Đính kèm CV Hướng dẫn cộng điểm ƯT, vùng KK trong kỳ thi.
Link tài liệu tham khảo:
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2pa0op8qUHbOuNiVbi0yAqleOPGKAe8?usp=sharing

Categorised in: , , ,