– Đăng ký từ ngày 23/11 – 25/11/2023,  nộp danh sách thi đấu tại văn phòng Đoàn.

  – Ngày 25/11/2023 BTC họp phân công chuyên môn, tổ trọng tài tập huấn chuyên môn.

  – Ngày 25/11/2023, trong  giờ sinh hoạt chủ nhiệm, lớp trưởng tập trung về phòng đoàn họp với BTC. (hội ý chuyên môn, bắt thăm thi đấu)

  – Khai mạc: 07h sáng chủ nhật (26/11/2023) tại sân trường.

  – Thi đấu ngày 26/11/2023 và ngày 03/12/2023 các môn cầu lông, cờ vua, bơi lội, võ cổ truyền.

Link tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1yGdRMWjxvqPtRTIapiTTQIV19_ZjPsSM?usp=sharing

Categorised in: , ,