Kính gởi quý Thầy/Cô toàn trường:

* Kết quả kỳ thi TN 2022 của trường THPT Phan Thiết:
– Kết quả thi toàn trường (Sheet 036)
– Kết quả thi từng lớp (Sheet lớp)
– Kết quả từng bộ môn (Sheet 2 và File PDF)
* Kết quả chung:
– Đậu TN: 527/ 528 (tỉ lệ 99,81%), tính luôn trường hợp của HS Nguyễn Thị Mai Trúc- 12A4, TN theo diện đặc cách (đã làm xong thủ tục xét đặc cách)
– Rớt TN: 01/ 528 (tỉ lệ 0,19%), HS Nguyễn Ngọc Lâm- 12A6 (điểm xét TN: 4,84)
* P/S:
– Sở GDĐT chưa có thông báo kết quả thi toàn tỉnh (theo trường- bộ môn)
Link file điểm:
https://drive.google.com/drive/folders/1Qm-Moz8dxaMN7rxMh_cvhkpZJNtQWMNc?usp=sharing

Categorised in: , , ,