Thực hiện Kế hoạch số 179-KH/T ĐTN-TTNTH ngày 21/11/2023 của Tỉnh đoàn Bình Thuận. về việc tham gia cuộc thi Tinh hoa Việt Nam năm 2023 dành cho học sinh; Đoàn trường THPT Phan Thiết đã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi.

Qua cuộc thi; tạo sân chơi bổ ích để đoàn viên, học sinh bồi dưỡng, vun đắp hiểu biết, tình cảm đối với các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Categorised in: , , , , ,