1. Thông báo điểm chuẩn và KH thu nhận hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2022-2023:
– Thời gian thu nhận hồ sơ: từ 18/7/2022 đến 22/7/2022.
2. Danh sách HS được biên chế vào nhóm lớp 10_ Tự nhiên:
– Điểm thi tuyển sinh đạt từ 28.0 trở lên (trong đó điểm thi môn Toán đạt từ 5.0 trở lên)
– Số HS nhóm lớp Tự nhiên: 91 em (2 lớp)
– HS có nguyện vọng chuyển sang nhóm lớp 10_ Xã hội: làm đơn theo mẫu đính kèm, gởi cùng lúc nộp hồ sơ trúng tuyển.
– Sau khi hoàn thành việc thu nhận hồ sơ trúng tuyển: căn cứ số lượng đơn đề nghị chuyển nhóm lớp của PHHS, nhà trường sẽ tiến hành biên chế lớp chính thức theo Phương án TS 10 đã thông báo (2 lớp TN và 13 lớp XH)
3. Mẫu đơn đề nghị được chuyển nhóm lớp:
– PHHS ký đơn.

Categorised in: , ,