Thông báo kế hoạch thu nhận hồ sơ lớp 10 Và Danh sách thí sinh trúng tuyển NV1,NV2 năm học 2023 – 2024

Ngày 24/7-28/7 lên trường nộp hồ sơ (danh sách hồ sơ cần nộp xem file đính kèm trong link).

Nếu học sinh có nguyện vọng chuyển đổi giữa lớp tự nhiên sang lớp xã hội vui lòng liên hệ văn phòng làm đơn.

Ngày 10/8 các em đến trường để biết lớp học và danh mục SGK theo khối lớp được xếp

Trân trọng /./

Link:

  1. Kế hoạch thu nhận hồ sơ lớp 10: https://drive.google.com/file/d/1NEKTQ8A1FHxYhowl1B9TWSkdXiHF4QKN/view?usp=sharing
  2. Danh sách thí sinh trúng tuyển NV1,NV2 năm học 2023 – 2024: https://drive.google.com/file/d/1PKIJ_gE9HXPNL29oUqW264kpxCrDpFYW/view?usp=sharing

Categorised in: , , ,