Thực hiện công văn 2564/SGDĐT-GDTrH&CN-TX ngày 10/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 17(2023-2024);

Link tài liệu:

https://drive.google.com/drive/folders/11Uze1VJSK2gPLlHi3kaLnX7fDjqlYN8E?usp=sharing

Categorised in: , , , ,