Kính gửi: CB-GV-NV toàn trường!

BCH.Công đoàn xin triển khai các kế hoạch của cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới” năm 2023 đến toàn thể quý thầy cô CB-GV-NV toàn trường.
 1. Đối tượng dự thi: 
+ Tất cả CB-GV-NV toàn trường
+ Học sinh các khối lớp (Đối tượng dự thi từ 16 tuổi trở lên)
 2. Nội dung thi: 
– Luật Bình đẳng giới năm 2006;
– Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới;
 3. Thời gian tổ chức: Cuộc thi diễn ra trong thời gian 30 ngày, bắt đầu lúc 7h00 ngày 15/11/2023 và kết thúc lúc 17h00 ngày 15/12/2023. 
 4. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến: http://timhieuluatbinhdanggioi.binhthuan.gov.vn
– Về phía CB-GV-CNV: Đề nghị toàn thể CB-GV-NV toàn trường tham gia đầy đủ, tích cực. Kính nhờ quý thầy cô TTCĐ các tổ hướng dẫn, thống kê, báo cáo số lượng tham gia của tổ về cho BCH. CĐ (chậm nhất 10/12/2023 để tổng hợp, báo cáo cấp trên). 
– Về phía học sinh: Kính nhờ quý thầy cô GVCN, gửi đường link hướng dẫn tham gia cho các em học sinh (trong độ tuổi từ 16 tuổi trở lên). Báo cáo giúp số lượng tham gia của các lớp về phòng Quản lý nề nếp (trước 10/12/2023).
BCH.Công đoàn rất mong sự tham gia đầy đủ, nhiệt tình, hiệu quả từ toàn thể quý thầy cô và các em học sinh.
Xin trân trọng cảm ơn!
BCH.Công đoàn 
Đoàn Thị Hải Yến
Link tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1ETx74Te2y123LxqR-VI9geg8qs3S64mN?usp=sharing

Categorised in: , , , ,