TUYỂN SINH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM-CHÍNH QUY
Mã trường C47
Các bạn đang làm hồ sơ dự thi THPT 2019 xem thông tin ở đây để đăng ký nguyện vọng nhé

Năm 2019, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, tuyển sinh các ngành sư phạm trên toàn tình (không phân biệt huyện, thị xã, thành phố)

==> Cơ hội cho các bạn yêu thích ngành sư phạm đến rồi 
Ban Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
205 Lê Lợi -Phan Thiết
0252 3828150 hoặc 0937467169 (cô Phương)

 

link: https://www.facebook.com/TruongCaoDangCongDongBinhThuan/photos/a.500918216684652/2022672737842518/?type=3&theater

 

 

 

 

 

 

Categorised in: ,