Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cho học sinh toàn trường về các kiến thức về an ninh mạng, phòng chống ma túy và phòng chống bạo lực học đường quá đó hình thành cho các em nhiều kiến thức, kỹ năng tốt đẹp cho bản thân. Từ đó có thể phòng tránh những tệ nạn xấu và từng bước xây dựng tình bạn đẹp trong môi trường học đường.

Categorised in: , , , ,