Thực hiện công văn số 2530/SGDĐT-GDTrH&CN-TX, ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ XV (2021 – 2022), link tham khảo nội dung cuộc thi:

https://drive.google.com/drive/folders/1JGDEQ_cirs3ZIDv5vZ5aY7aEMKn1SL8p?usp=sharing

 

Categorised in: , ,