Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11/2023) của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận;
Nhà trường xin gởi đến quý thầy cô một số thông tư, nghị định có liên quan đến ngành Giáo dục, vẫn còn hiệu lực thực thi.
Đề nghị quý thầy, cô nghiên cứu để đảm bảo công tác thực thi Pháp luật.
Link tài liệu:
https://drive.google.com/file/d/1P7fxNJ8UJmUwVHKX9-hXp7RYO3dSGVoI/view?usp=sharing

Categorised in: , , , ,